Alf Henrikson-sällskapet, Smålands nation
och Smålands gille
inbjuder till


S Å N G B A R T


en soaré i Alf Henriksons sällskap
på Smålands nation, Uppsala


S:t Larsgatan 5

Onsdagen den 15 februari kl 18.30

Björn Barlach, Birgit Carlstén,
Catharina Grünbaum, Olle Naeslund,
Claes-Göran Skoglund, Christer Åsberg
med flera


Entré: 50 kr

Kaffe eller öl/vatten eller ett glas vin
och smörgås kan köpas för 30/60 kr