Hurra
Sällskapsliv på Skansen
med Alf Henrikson och hans vänner

Ordenshuset Brofästet, söndagen 26 oktober 2008
kl 15:00

  Skansenkråka, Teckning av Björn Berg
Hägrar
vägrar
bli Skansen kvitt.

Rävar
strävar
ivrigt med sitt.

Änder
vänder
rumpan mot skyn.

Sparvar
tarvar
frön och gryn.

Ekorrn på Skansen
tappar aldrig sansen
utan håller balansen,
detta till skillnad från storfinansen.


(ur Skansenresan
av Alf Henrikson-Björn Berg,
1990)
 

Välkommen
till Sällskapsliv
påSkansen!


Agneta Lundström,
Sällskapets ordförande
och f d chef för Husgerådskammaren, inleder och presenterar programmet.


Agneta Lundström
 

Innan HENRIK blev H:
Om Alf Henriksons
första tid
på DN

Christer Åsberg,
professor och författare.

Christer Åsberg
 
Ringdans
bland
kungligheter


Alf Henrikson skrev både vers och prosa
om världens härskare i allmänhet
och svenska majestät i synnerhet.

Kungliga fakta, anekdoter och  verser bollas mellan
Catharina Grünbaum, språkskribent,  
Björn Barlach, författare
och Kerstin Hagsgård, intendent på Slottet.

  Kerstin Hagsgård      
 
Kerstin Hagsgård
 
Björn Barlach
  Catharina Grünbaum  

Programmet anknyter delvis till temat för 2008 års bok från Sällskapet,
men skiljer sig från det som avhölls på Stockholms slott 1 juni.

Normal entréavgift till Skansen (65:-). Inträde i Ordenshuset Brofästet kostar inget.

Ett arrangemang av Alf Henrikson-sällskapet, DELS och Skansen
Läs mer om vad som händer på Skansen 26 oktober


 

©2004 Alf Henrikson-sällskapet. Senast uppdaterad 2008-10-17