Kinesiskt med Alf Henriksons vänner
på Kulturen i Lund

torsdagen 12 februari 2009
kl 18:00

Programmet tar avstamp i Alf Henrikson som tolkare
av kinesisk lyrik och filosofi
och berättare av Kinesisk historia.

 
Åkerbrukarens sång

Dagen gryr,
av arbete full,
Med vila kommer natten.
Jag vänder min åker för matens skull.
Jag gräver min brunn och får vatten.
Vad angår mig kejsarens ära och prakt,
storhet och makt?


Av anonym, forntida, kinesisk poet.
Ur Kineser i översättning av Hwang Tsu-Yü och Alf Henrikson
1945.
 

"I Alf Henriksons sällskap"

Agneta Lundström,
Sällskapets ordförande
och f d chef för Husgerådskammaren, välkomnar och presenterar kvällens program. 
Gil Dahlström
mångårig medarbetare till Alf Henrikson i förlagsvärlden, berättar om samarbetet mellan Alf Henrikson och Hwang Tsu-Yû och gör nedslag i deras Kinesisk historia med sidoblickar till bl.a. Konfucius och andra kinesiska vishetslärare.
Tsu_Yü Hwang
Sällskapets hedersmedlem, författaren, fil.dr Hwang Tsu-Yü – eller Tsu-Yü Hwang, så som han på senare år själv försvenskade ordningen på sitt förnamn + familjenamnet Hwang – var från 1940-talet Alf Henriksons partner i tolkningarna från kinesiska. Han gick bort 2005.
 

Programmet arrangeras i anslutning till pågående
utställning "Kina mitt i världen" (Läs mer)
Guidning till utställningen ingår i entréavgiften 100:-.


 

Hans Josefsson
Hans Josefsson
operasångare och underhållare, förmedlar tusenåriga citat från Kinas filosofiska
mästare och bjuder också på lyrik av landets stora poeter, tolkade
av Alf Henrikson och Hwang Tsu-Yü.

 

"Släktsagor
från västerland
och österland"

Marianne Söderberg
Marianne Söderberg
Alf Henrikson-pristagare 2006, berättar om sitt arbete att försöka levandegöra historia i Sveriges Television.
 
  Kineser och
Samtalen med Konfucius illustrerades av Birger Lundquist

 

Efter program och guidning serveras på Kulturkrogen en lätt supé som inkl vin
och sånglig underhållning av Hans Josefsson
endast kostar 200 kr.
OBS Förhandsanmälan krävs till supén!

Förköp till programmet på Kulturen kan göras på Kulturen 2-12 februari.

Är du inte medlem i Sällskapet? Det är aldrig försent! Läs mer
Även om du inte är medlem är du förstås välkommen till Kulturen och supén.

Anmälan till supén görs under tiden 26 jan - 4 feb direkt till
lundstrom.agneta@hotmail.com eller per telefon till
08 662 30 51 (telefonsvarare).

Ett arrangemang av Alf Henrikson-sällskapet och Kulturen i Lund
Läs mer om vad som händer på Kulturen i februari


 

©2004 Alf Henrikson-sällskapet. Senast uppdaterad 2009-01-14