Teckning Björn Berg
Välkommen till

Alf Henrikson-sällskapet i
Uppsala, Alfvén-salen
Orphei Drängars plats 1


18 september kl 18.30

I Alf Henriksons sällskap
Dikt - sång - musik!

Alf Henrikson-priset 2008
tilldelas Robert Sund!

Robert
SundChrister Åsberg
Björn
Barlach

 


Tore
Frängsmyr

Agneta
Lundström


Catharina
Grünbaum
Musikanter
Sångare
Körer
 
 Inträde: 70 kr, eller 30 kr om man är/blir medlem i Sällskapet.

 

©2004 Alf Henrikson-sällskapet. Senast uppdaterad 2008-08-31