Christina-afton på slottet
i Alf Henriksons anda
med
Susanne Rydén, Peter Englund
Björn Barlach och Tore Frängsmyr

Onsdag 23 november 2005 kl 18.00

Vi inbjuder till höstfest på Stockholms slott i Carl XV-salen med drottning Christina som tema.
En utgångspunkt har varit att det är 350 år sedan Christina gjorde sitt triumfartade intåg i Rom.
Alf Henrikson, som naturligtvis många gånger skrivit om både Christina och om Rom, gjorde till och med ett prisbelönat TV-program om hennes resa till Rom.

Under kvällen mottar sångerskan Susanne Rydén årets Alf Henrikson-stipendium (25 000 kr, diplom och statyett). Susanne berättar om sitt musikspel ”Christinas resa”, till vilket hon tagit fram texter och musik från drottningens långa resa genom Europa. Hon sjunger också sånger ur detta mycket lovordade musikspel, till ackompanjemang av lutenisten Karl Nyhlin. "Christinas resa” har gjort succé vid framföranden i Uppsala, Stockholm och London, och nu väntar fler utländska orter, med avslutning i Rom 25 och 26 oktober, där "Il Viaggio di Cristina" framförs i medeltidspalatset Palazzo della Cancelleria. Drottning Christina bodde under sina första år i Rom i Palazzo Farnese och därefter, fram till sin död 1689, i Palazzo Riario (numera Palazzo Corsini)

Historikern och akademiledamoten Peter Englund skriver på en biografi om drottning Christina, och han kommer att tala om henne som kulturperson. Peter Englund är med sin popularitet som historisk berättare en värdig efterträdare till Alf Henrikson. De har det gemensamt att de kan göra historien levande för alla människor.

Björn Barlach, denna eminente ordkonstnär som sitter i sällskapets styrelse, ger en introduktion på vers till kvällens tema. Vi minns senast hans framträdande på jubileumsmötet i Börssalen i mars i år. Ordföranden Tore Frängsmyr leder mötet och binder samman Alf Henrikson och drottning Christina med övriga inslag i programmet.

Efter denna underhållning samlas de som önskar (och anmält sig) till supé på Myntkrogen.

Christina-programmet är ett kostnadsfritt arrangemang för Alf Henrikson-sällskapets medlemmar.
Supémeny på Myntkrogen till fast pris. Förhandsanmälan krävs både till slottet och till Myntkrogen.
Detaljer i medlemsblad nr 5, som utkommer 10 november.
Du som ännu inte är medlem, kan anmäla dig här! 

©2004 Alf Henrikson-sällskapet. Senast uppdaterad 2005-10-18