BUSSTUR
i ALF HENRIKSONS STOCKHOLM


21 maj 2012, avgång 15.00
från Scandic Anglais vid Stureplan

 


I paradis, i paradis
vid kerubernas harposlag
över ängder av kattfot och ärenpris
går Daniel Fallström och jag,
och därnere i vårdagens blånande sikt
ligger Stockholm i orivet skick
och Daniel Fallström skanderar en dikt
och följer en mås med sin blick,
och så går vi längs Strömmen i avgasfri bris
mot verandan på Rosenbad
ty i paradis, endast i paradis
förblir Stockholm en skön liten stad,
och den simmar på vattnet bland lantliga skär
i idéernas tidlösa land
och Lindhagen verkar i evighet där
liksom Meissner och Winnerstrand,
och Klara står kvar som det varit en gång
och stämmer till jubel och pris
varvid Daniel Fallström författar en sång
som ger eko i paradis.

Välkomna
till en bussresa

med Alf Henrikson-sällskapet
i det Stockholm som Alf Henrikson skildrat
i många av sina dikter.

Ciceron är styrelsens egen Björn Barlach,
själv erfaren Stockholmskännare.
Vi gör paus på det sommarfagra Djurgården hos ordföranden Agneta Lundström,
där förfriskningar serveras.

Pris 120 kr inklusive förfriskningar.

Anmälan sker till Agneta Lundström
per telefon 070- 789 49 56

eller e-post

lundstrom.agneta@hotmail.com.

OBS, antalet är begränsat,
så anmäl i tid.