ALF HENRIKSON-DAGEN 9 JULI
Huskvarna 100 år - i Alf Henriksons Sällskap
Den 9 juli firas traditionsenligt
Alf Henriksons födelsedag -
en fest som blir större för varje år

    Klarinettstund 1943


Varenda da’ går sola ôpp i öster.
Ho sätter färg på både lann å sta’.
Ho väcker djuras pip å barnas röster,
varenda da’, varenda da’.

Begrunna dä när du ä trött å dôster
så bler du ôfta både go’ å gla’.
Varenda da’ går sola ôpp i öster,
varenda da’, varenda da’.

Ljus velle skapar’n att vi sulle ha, så
han tôckte att det kvettar va dä kôster.
Varenda da’ går sola ôpp i öster,
varenda da’, varenda da’.


Alf Henrikson
Välkommen till Folkets park!
Kl 16.00 inleds med tipspromenad i parken: Vinn pris!
Kl 17.00 börjar föreställningen på Folkets Parks teater.

Thomas Ahlebro
leder programmet
Thomas Ahlebro


Dan Ekström
& Hemlig Gäst
läser Henrikson

Dan Ekström

Hans Josefsson
sångunderhåller
Hans Josefsson

 


Agneta Lundström
håller stora talet Agneta Lundström

Jill Svensson
sångunderhåller
Jill Svensson
Håkan Molander
bjuder oss cello
Håkan Molander
Lars Lisa
Andersson
bjuder oss klaviatur,
sång & sax

Lars Lisa Andersson
Jacob de Verdier
bjuder oss violin
Jacob de verdier
Mauro Nicoletti
sångunderhåller
Mauro Nicoletti
 

Kaffe med goda tillbehör finns att avnjuta från 15.30 till 17.00
Fri entré ~ Kollekt ~ Bokbord (med bl a Årets bok: "Sångbart")


Sångbart. Alf Henrikson och musiken
 

©2010 Alf Henrikson-sällskapet. Senast uppdaterad 2013-01-30