Välkommen att bli medlem
i Alf Henrikson-sällskapet


Årsavgiften för enskild medlem är 200 kr per år. Familjemedlemskap - två medlemmar ur samma familj - kostar sammanlagt 225 kr per år.

Ja, jag vill
bli medlem

Mitt namn och adress
Namn på familjemedlem
(om du vill ha familjemedlemskap)
Personligt/Familj:  
Förnamn: *
Efternamn: *
C/o:  
Gata, nr: *  
PostNr: *  
PostOrt: *  
E-post:  
Kommentar:
* innebär att dessa uppgifter
måste vara ifyllda