Skriv ett ord eller en fras som ingår i första raden av den text/vers du söker

 
Sök på rubrik/versnamn

Förstaradsregistret har sammanställts av Rolf Borglid och Lars Weck ©2004 Alf Henrikson-sällskapet. Senast uppdaterad 2005-03-12