Alf Henrikson har skrivit en vers
ur vilken du minns något ur första raden.
Hur lyder raden? Vad heter versen?
Var har den publicerats?I förstaradsregistret kan du söka efter ett ord eller en ordkombination och få fram hela raden, textens rubrik/namn och namn på bok/tidning.
Registret innehåller nu drygt 12 800 referenser.


All vers som publicerats i Alf Henriksons egna samlingar har kompletterats med DN-vers från 1954-1991 (drygt 4900 klipp, alla årgångar ej kompletta) och all vers i Pressens Tidning 1977-1996 (271 st) samt all vers i Månadsjournalen under åren 1981-1995 (177 st).

Förstarader har registrerats från samlingarna:
Jazzrytm (1927), Tjuvgods(1928), Bönekvarn (1930), Vers (1945), Glam (1956), Varvet kring solen (1959), Rhymes (1962), Medan göken tiger (1964), Aftonkvist (1966), Sakta mak (1968), Bit för bit (1970), Underfund (1972), Snickarglädje (1974), Teckningar och vers (1976), Minsann (1976), Anacka (1980), Dikter (1982), Tveggehanda (1985), Tidernas framfart (1988), Tittut (1992), Tillrop (1994), Rim & reson (1995) Samlade Dikter (1995-98) samt boken Alf Henriksons vers i Månadsjournalen 1981-1995 (1995).

Här dokumenteras också alla samlingar i Alf Henrikson-sällskapets utgivning.


Registret innehåller även referenser till vers och prosatexter av Alf Henrikson som publicerats i antologier eller böcker av andra författare. Denna dokumentation pågår, i princip utan slut.